Labmixers – all ESCO ranges

EL3-pm med mantlad glastank, 3 lit arbetsvol.

Mer av allt – i samma paket.

Bergius lanserar nu ESCO-Labor AG´s produkter i Skandinavien. ESCO-Labor ligger nära Basel och har i 30 år utvecklat och tillverkat avancerade system för ”mixing” i pilot- och labbskala. I första hand för svåra blandningsuppgifter inom läkemedel, kosmetik och kemteknisk industri. Systemen med genomskinliga glastankar är mycket lämpliga vid utveckling och beredning av emulsioner till viskösa pastor och krämer – när produkten skall kylas, värmas, tryck– eller vakuumsättas, pH- och tempregleras. Vill du kontrollera processen optimalt finns olika tillvalspaket för övervakning och styrning. Glaskärlen (< 20 lit.) ger även en praktisk visualisering av vad som händer i tanken/reaktorn. GMP- och Atex-utförande väljs efter krav och syrafasta kärl finns som alternativ. Välkommen att se ett ESCO-Labor system ”live” i monter E03:02 på Processmässan i Göteborg.

Ny serie omrörare lanseras av Lightnin

Bild på Compact Drive

Lightnin lanserar nu en ny serie omrörare ”Compact Series” för ett bredare spectrum av olika varvtal och effekter för varierande applikationer och behov. Modellen är som namnet lyder – en kompaktare modell, mindre platskrävande – men med Lightnins alla kända fördelar som karakteriserar varumärket. Ex vis oljfälla för smörjmedlet, 100.000 driftstimmar för dreven enl AGMA L10, växel med kraftiga lager så ingen extra lagerbock krävs. Varvtal mellan 13 – 155 RPM och Compact series kan förses med Lightnins högeffektiva propellrar avsedda för uppgiften. Ladda hem broschyren eller kom gärna in med en förfråga till oss om Du står i begrepp at investera i ny anläggning eller effektivisera en befintlig. Tänk på att det är i processstegen (blandningarna) där du kan fixa till en bättre vinst för företaget.

Ladda ner broschyren Compact Series Lightnin.

Senaste nytt från Microfluidics

Här är den senast utvecklade Microfluidizern. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar extrema tryckfall för den av maskinen pumpade vätskan. Tryckfallen och de ”liquid jets” som uppstår finfördelar och homogeniserar det mesta som passerar till nanometersnivå. Microfluidics teknologi ger en snävare fördelningskurva jämfört med andra sätt att homogenisera.

Ladda ner produktbroschyr »

Modell LM20 som lanseras är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM20 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Enheten är försedd med tryck och temperaturavläsning samt demonterbar kylslinga.

 

Microfluidics LM10 visas på mässan

MFICS_9115-LM10-037I monter B:01 presenterar Bergius den senast utvecklade Microfluidizern. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar extrema tryckfall för den av maskinen pumpade vätskan. Tryckfallen och de ”liquid jets” som uppstår finfördelar och homogeniserar det mesta som passerar till nanometersnivå. Microfluidics teknologi ger en snävare fördelningskurva jämfört med andra sätt att homogenisera. Modell LM10 som lanseras är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM10 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Enheten är försedd med tryck och temperaturavläsning samt demonterbar kylslinga. Välkommen att ta en titt och se LM10 ”in action”.

Nya blandare från Winkworth – blandar fett bra!

Från Winkworth Mixer Company i England har vi nöjet att presentera blandningsutrustning för högviskösa produkter.

Winkworth har sedan 1924 utvecklat och tillverkat processmaskiner för blandning av pulver, granulat, smältor, pastor och liknande som är svårblandat. Alltså en stor variation av mixers och blandare där även vakuumtorkar och tankar ingår i sortimentet. Dock är det de högviskösa blandarna vi företräder som ex. vis Z-blandare, dubbelkon blandare, horisontella grindrörverk mm. Många gånger är produkten ej pumpbar (likt fett). Maskinens behållare väljs då för att tilta eller skruva ut färdig produkt. Även öppningsbara bottenluckor förekommer. Alltså, tveka inte att fråga oss även om din produkt kan bete sig mer som fast än flytande.

Alla Winkworthmaskiner är CE märkta, tillverkas enligt ISO 9001 och kan levereras för ATEX miljö när så önskas. Kolla in www.mixer.co.uk så finner du mer att läsa.

Ystral PiloTec

Ystral typ Conti-Tds finnns nu i en ren pilotstorlek för satser om ca 5 – 10 liter  färdig produkt.

Mycket lämplig för preparering av material för avancerad homogenisering resp. partikelreducering. P.g.a. av att ett vakuum som suger in pulver till kammaren kommer torra ansamlingar och pulveragglomerat att slitas isär av undertrycket (vilket är som högst strax före kammaren) vilket i sin tur ger bättre finfördelning när pulvret träffar vätskan och dispergeringskammarens rotor/statorsystem.

Principen är helt skalenlig men alltför stora satsade torrvaror/klumpar (> 5mm) kan ej köras i PiloTec jämförbart med dito fullskalemaskin. Rivhastigeter på 60 m/s är ej ovanliga med 4 – 5,5 kW motor och integrerad frekvensomriktare som möjliggör 12000 rpm.

New continuous crystallization system

Microfluidics has introduced new continuous crystallization and multi-phase reaction systems.

“Medium- to large-sized pharmaceutical companies are actively looking at continuous manufacturing crystallization techniques,” Up to now, they haven’t found technologies that can actually manufacture and crystallize materials in continuous fashion, and get the particle size and properties they are looking for.”

Microfluidizer® original “top down” high shear fluid technology is used for particle size reduction of suspensions and emulsions to nanosized levels, and also for cell disruption. Based on the same platform, in contrast to well defined particle reduction, Microfluidics Reaction Technology (MRT) is used for the oposite ”bottom up” production of pharmaceutical nanoparticles through chemical reactions and physical processes, such as crystallization. In crystallization, MRT ensures control of the nucleation and growth processes, which results in uniform crystal growth and stabilization rates. The technology also offers potentially control of polymorphs and reaction selectivity.

The heart of the technology is the interaction chamber which consists of fixed geometry microchannels. Flow through the chamber is characterized by high fluid velocities (up to 500 m/s) and subsequent impingement of fluid jets to the chamber walls or to one another.

Parallel arrays of microchannels ensure the scalability of the technology to tens of liters per minute.

Note: Pressure 40.000 PSI  is circa 2750 Bar