Blandning

Vad är blandning? Kort beskrivet är blandning när två med varandra blandbara vätskor skall sammanföras till jämn koncentration i hela volymen.

Blandning kan även klassas som uppblandning av en helt skiktad volym efter total separering där sedan kontinuerlig homogenhållning kan ske till lägre effektinsats. De flesta blandbara vätskor förenar sig spontant men tiden blir då enorm.

Vid industriell blandning är oftast tiden av intresse, det vill säga den tid det tar att fördela ett koncentrationstillskott i hela volymen eller till den avvikelse-nivå du begär. Det kan handla om att skilda densiteter skall sammanföras, skilda viskositeter eller både och.

Fyll i nedanstående formulär så gott det går. Vi får då nöjet att offerera en mixer som uppfyller ditt behov och dina förväntningar.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret