Dispergering / pulvervätning

Kan ske på många sätt. Dispergering kan klassas som antingen ”våtmalning” av primärpartiklar eller som dispergering av agglomerat (ansamlingar av partiklar som bildas av kohesionskrafter och ej separerar spontant).

Mestadels handlar detta om att dispergera agglomerat s.k. desagglomerering då primärpartiklar oftast är lösbara men ansamlande hindrar upplösning, på grund av gelskikt, vätska kan ej tränga igenom och väta etc vilket är typiskt för hydrofoba pulver. Många konsistensgivare har denna egenskap. Vikten är att i tid bestämma om man skall dispergera en suspension i tank bestående av utvecklade agglomerat eller att vid satsningstillfället se till att agglomerat ej uppstår. I de flesta fall är det senare den mest ekonomiska och minst tidskrävande metoden, det vill säga att finfördela pulver just i det ögonblick vätskekontakt sker. Dispergering kan ske både i tank eller under rundpumpning (In-Line) via en skärkransmaskin. Ett av de mest effektiva sätten har visat sig vara en skärkransmaskin som suger pulver och dispergerar i det samma ögonblick kontakten med vätskan sker. Över 1500 pulversorter är testade.

Fyll i nedanstående formulär och beskriv pulvrets egenskaper – så ger vi ett förslag på effektiv processutrustning enligt den metod du av endera skäl föredrar.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret