Emulgering

Syftet här kan vara att antingen få en processtabil emulsion eller en lagringsstabil emulsion. Allt beroende på vilken form av emulsion ditt recept innebär. Att erhålla en processtabil emulsion är generellt sett lättare än att (utan stabiliseringsmedel) få en lagringsstabil produkt. Ur mixingsynpunkt måste alltså syftet klarläggas noga och senare steg i processen bör också redovisas.

Emulgeringssätten är vanligtvis vatten i olja (W/O) eller olja i vatten (O/W). De ingående komponenterna har här olika laddning, positiva eller negativa, vilket innebär att de retarderar alternativt attraherar varandra. Principen med emulgering är att få ned droppstorleken till en nivå där laddningskraften är försumbar.

Vid för stora droppar av en komponent attraherar dessa varandra – ansamlingar av större fraktioner bildas vilket kan leda till skiktning på grund av densitetsskillnader. Viktigt alltså att ange syftet för processteget.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret