Gasdispergering

Fermentering är en bio-kemisk process som sammanfattar en rad processer (vanligtvis aerobisk fermentering) där mikroorganismer under upptagning av näring och syre möjliggör metabolismer till önskade produkter alternativt biprodukter.

Varje fermenteringsanläggning är unik och dimensionering av omrörare kan innebära svårigheter om brister på processdata råder. Dessutom kan mikroorganismer anpassa sig efter hand till den rådande miljön. Oftast skall omröraren klara ett flertal uppgifter i kombination. Dels dispergering och distribution av inblåst gas så att effektiv kontakt (syresättning) sker, homogenhållning av mikroorganismer till rätt aktivitetsnivå samt föra bort överskottsvärme.

Lightnin leder utvecklingen av omrörare och rörorgan till fermenteringsprocesser. För att analysera och sedan ge ett optimalt förslag på omrörare för just ditt behov är vi tacksamma för en djupare presentation i ämnet.

Börja gärna med att fylla i detta formulär samt begär ett särtryck som behandlar det senaste inom denna teknologi. Vårt senaste system kan innebära 30% förbättrat processutbyte alla kategorier.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret »