Statiska mixrar – tanklös blandning

Blandning ”in-line” är av gammalt datum. För hundra år sedan fyllde industrier rör med fartygskätting för att få blandning mellan flera vätskefaser. Tryckfallen blev dock enorma!

En professor har sagt, så sent som 1991, att 40 m rörsträcka kan ersätta en 0,4 m lång statisk mixer. Agitationen blir den samma om flödet är turbulent. Idag kostar 40 m extra rör utrymme, material samt dyra energipengar i form av ett tryckfall som mångdubbelt överstiger det ”delta-P” en modern mixer ger. Kring 1965 kom de första statiska mixrarna som fungerade någorlunda tillfredställande och så sent som 1976 beskrevs denna geniala idé som en nyhet!

Denna nyutveckling resulterade i färre element och därmed kortare bygglängder och till funktionen en lägre investeringsnivå (mer kostnadseffektiv).

När du har ett aktuellt fall, fyll i nedanstående formulär och mejla in svaret för omgående behandling. Vi har idag flera fabrikat av statiska mixrar i programmet, något att välja och ösa ur, till din fördel.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret