Suspensionshållning

Det vill säga homogenhållning av suspension. Detta är i regel avsevärt mer energikrävande jämfört med homogenhållning av vätska. Naturligtvis beroende på partikelslag.

Suspendering innebär att lyfta partiklar från botten (eller ned från ytan) och hålla dem svävande i vätskan. Många gånger är ett litet sedimentlager ofrånkomligt eller allt för energikrävande för att eliminera. Dels bör vätskerörelsen vara snabbare än sedimenteringshastigheten, dels så kraftig att partiklarna transporteras. På grund av detta avgränsas här det praktiska resonemanget om att processkravet bör vara 98 procentig suspension i tankar med plan botten.

Välj helst tank med rundade hörn eller kupad gavel. Vidare, så du inte förbrukar mer energipengar än nödvändigt, väljer vi mellan Off-bottom Suspension vilket innebär att partikeln är ”just suspenderad” och har ej legat på botten i mer än 2 sekunder, eller Uniform Suspension som definieras som att 95% av volymen har jämn partikelfördelning.

Om suspensionen är extremt tät, hög TS halt eller dylikt kan det innebära hindrad sedimentering. Alltså, ange gärna om du anser att du har en slurry att hantera så tacklar vi detta på ett annat sätt. Men vid ”normala” suspenderingsfall – fyll i detta och vi får nöjet att föreslå en lösning.

Högerklicka här för att ladda ner formuläret »