Produktblad

Filer för nedladdning

Se vad vi gör inom ”Food & Pharma”.
Klicka på bilden för att ladda ner vår presentations-PDF.
Food_Pharma_mixer_flyer

Se vad vi gör inom kemiområdet.
Klicka på bilden för att ladda ner vår presentations-PDF.
kemiflyer

Prisblad

Produktbroschyrer
Vi har sällan färdiga datablad då maskinerna oftast är kundanpassade – men ett visst urval finns inom några av produktgrupperna att ladda ner.