Partikkelikoon pienentäminen

Microfluidics korkepaineprosessori kiinteällä geometrialla ja pisarakoolla

Partikkelikoon pienentäminen/Homogenisointi/Fluidisointi (nanotasolle)

Nano- ja mikroemulsioiden, dispersioiden homogenisointi (bakteerit), liposomit biotekniikan ja lääketeollisuuden puolella ja kehitystyössä. Myös nanoselluloosa ja vastaavat.
Aikaanasaamme stabiilit emulsiot ja dispersiot verrattuna perinteisiin tekniikan omaaviin homogenisaattoreihin.
Korkeapainefluidisaattorimme (ei liikkuvia osia, painekammio mikrokanavilla) kehittävät korkean paineen (jopa 2000 bar:ia) ja suuret nopeudet ja leikkausvoimat. Koko tuote-erä prosessoidaan valitulla paineen tasolla ja näin ollen myös skaalaus onnistuu myöhemmässä tuotannon  kokoluokassa täsmällisesti.
Useita eri laitteita laboratorio-, pilot- sekä tuotantomittakaavassa. Painekammiot suunnitellaan tuotteiden ominaisuudet huomioon ottaen. Useita eri malleja ja kokoluokkia saatavilla.

Masukon mylly tehokkaaseen jauhatukseen

Masuko jauhaimet mikrotasolle asti.

Antibakteeriset (ei huokoiset)  keraamiset jauhainkivet takaavat laadukkaan lopputuotteen. Märkä- ja kuivajauhatukseen. Laaja käyttöalue, 150 eri jauhainkivityyppiä saatavilla. Elintarvike- ja kemianteollisuus. 

Uusimmat merkittävät käyttökohteet mikroselluloosan ja eri komposiittituotteiden valmistus.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency