Mixers och omrörare

Hos dig utvecklas nya produkter och processer. Ny teknik krävs för att ”reda till” nya recept så att dina produkter ges rätt förutsättningar och du får ett positivt processutbyte. Våra utvalda tillverkare förser oss – och vi dig – löpande med ny teknik inom ”fluid mixing”. Vårt gemensamma kunnande och marknadens mest omfattande mixerprogram kan hjälpa dig att lyckas lite bättre, inte bara idag utan även imorgon.

Dispergering »

Utnyttja dina råvaror! Rätt dispergering är många gånger nyckeln till hög kvalitet och minskad produktionstid. Råvarorna nyttjas fullt ut och dispergeringen ger satsat material möjlighet att delta i processen.

Blandning »

Vad vill du uppnå med blandningen? Det är viktigt att tänka på när du väljer utrustning. Om din strävan är att förädla produkten är kvaliteten och tiden av intresse. Det kan handla om att blanda olika densiteter, viskositeter och temperaturer, dvs. fysikaliska skillnader i de produkter som skall sammanföras, spädas eller exempelvis förtjockas.

Omrörning »

”Stirred – not shaken” Ska den serveras stirred – or shaken? Teoretiskt är skillnaden stor även om smaken upplevs lika. Detsamma gäller gränsen mellan vad som är blandning och omrörning. Ofta används ordet omrörning felaktigt när det i sak handlar om en blandning eller en kombination av blandning och lagring. För vår del spelar det ingen roll – du är välkommen att använda de benämningar som med åren blivit praxis i din bransch. Det är ditt syfte med utrustningen vi vill veta.

Ladda ner vår broschyr »