Om

Bergius Trading AB

Alla som förädlar produkter inom processindustrin skall känna att det mervärde vi tillför inom våra områden snabbt är återbetald. Förutom ”fluid mixers” erbjuder vi avancerade maskiner för både våt- och torrmalning samt kundanpassade filter för vätske- och partikelseparation. Bergius är generalagent för ett flertal ledande tillverkare inom nämda områden och du kan enkelt finna dem listade under fliken ”LÄNKAR”.

Sedan 2002 ingår vi i Chemo-Invest gruppen tillsammans med Teamator (instrument). Gruppen har 8 anställda och säljer processmaskiner och instrument för cirka 30 MSEK/år med god lönsamhet. Med de olika teknikgrenar som erbjuds finner Du en klar linje utifrån blandning till svår våtmalning och homogenisering och sist men inte minst analysering.  Helt enkelt om hur Du rör om, blandar och knådar på bästa sätt – och samtidigt kan få koll på resultatet!

Du kan studera företagen mera ingående på: www.chemo-invest.se resp. www.teamator.com

 

Kontor och lager, Florettgatan Helsingborg