Winkworth Machinery Ltd – knådningsmaskiner

Winkworth Machinery Ltd tillverkar knådnings- och blandningsmaskiner och har lång erfarenhet av olika material. Maskinerna kännetecknas av hög kvalitet och robust utförande och klarar höga belastningar. Winkworth Machinery Ltd erbjuder även maskiner för testkörningar. Winkworth Machinery Ltd är som bäst när du har höga krav eller är i behov av speciallösningar.

Blandare

Planetblandare – Winkworth Machinery Ltds planetblandare finns med en mängd olika tömningsutförande och upp till 400 liter.

Vinkelblandare/-knådare – Winkworth Machinery Ltds speciella blandare/knådare i vinklat utförande, antingen med enkel eller dubbel omrörare.

Knådare

Winkworth Machinery Ltds knådare arbetar enbart batchvis och delas in i två huvudgrupper:

  • Tippknådare
  • Extruderknådare

Båda tillverkas med nyttovolymer (materialvolym i tråget) från 4 liter (labmaskiner) till ca 4000 liter!

Torkar

Winkworth Machinery Ltd levererar sina vinkelblandare även som torkar, både i normalt dubbelmantlat utförande och i pharmautförande.