Winkworth Mixers

Winkworth Machinery Ltd  har nära 90 års erfarenhet av design och tillverkning av kvalificerade blandningsmaskiner och knådare för pulver, granulat,  pastor, fett och liknande som är segt och svårblandat. Vad sägs om Tuggummi exempelvis.
Kunskap, erfarenhet och testmöjligheter hos fabriken i England passar väl in Bergius sortiment av blandningsmaskiner och möjliggör att vi kan åta oss ännu svårare blandningsfall än tidigare.

Oftast anpassas maskinerna till kundernas behov.

Specialutföranden och stor omfattning av tillbehör innebär att den föreslagna lösningen på blandningsproblemet blir rätt och uppstartsproblem och andra kostsamma produktionstapp kan uteslutas. Kontakta oss så får du veta mer.