Väl vald dispergering är många gånger nyckeln till hög kvalitet och minskad produktionstid. Råvaror nyttjas fullt ut och dispergeringen ger satsat material möjlighet att delta i processen. Receptförfalskning undviks då material inte behöver överdoseras och att överskottet i form av klumpar därefter filtreras bort och kasseras. 

Dispergering kan ske på många sätt, där senaste tekniken som är populär är processmaskiner som drar in pulver och dispergerar det direkt i kontakt med vätskan, utan att klumpar hinner bildas. Detta görs kontinuerligt och miljövänligt. Över 90% vacuum genereras vid pulverinloppet vilket gör att t ex ren kakao kan dras in. Som tillbehör finns smarta system för att hantera pulver dammfritt och effektivt. Se denna film som illustrerar teknologin.

Med grövre malningsverktyg kan flöden upp till 400 m3/h hanteras med max storlek på inkommande klumpar ca 70 mm och minsta storlek på partiklar efter malningskammare ca 0.3 mm. HTC Gorators våtmalningsmaskiner används typiskt på pappersbruk för brännlut eller andra industrier vid processer med höga flöden där bandybollar förekommer. 

Alternativt doserar man pulver från topp i tank och dispergerar i tanken eller inline vid utmatning eller cirkulation. För högviskösa produkter kombineras en Ystral dispergator med skraprörverk i tank.  

Även när det gäller gasdispergering erbjuds du tillgång till den senaste tekniken. Är din process till exempel hydrering, oxidering, fermentering eller motsvarande kan du öka utbytet med upp till 40% med rätt teknik. 

Rätt vald dispergering är många gånger nyckeln till hög kvalitet och minskad produktionstid. Råvaror nyttjas fullt ut och dispergeringen ger satsat material möjlighet att delta i processen. Receptförfalskning undviks då material ej behöver överdoseras och att överskottet i form av klumpar därefter filtreras bort och kasseras. 

Om du sysslar med utveckling av nya produkter rekommenderar system från ESCO-Labor där tanken är i glas med både skraprörverk och dispergator samt styrsystem för tryck- och tempreglering och datainsamling.  

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå