Från Winkworth Mixer Company i England har vi nöjet att presentera blandningsutrustning för högviskösa och torra produkter. Winkworth har sedan 1924 utvecklat och tillverkat processmaskiner för blandning av pulver, granulat, smältor, pastor och liknande som är svårblandat. Alltså en stor variation av mixers och blandare där även vakuumtorkar och tankar ingår i sortimentet.

Dock är det de högviskösa blandarna vi företräder som ex.vis Z-blandare, dubbelkon blandare, horisontella grindrörverk m.m. Många gånger är produkten ej pumpbar (likt fett). Maskinens behållare väljs då för att tilta eller skruva ut färdig produkt. Även öppningsbara bottengavlar förekommer liksom mantlade kärl för tryck och tempreglering. Alltså, tveka inte att fråga oss även om din produkt kan bete sig mer som fast än flytande.  

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå