Partikelreducering/ Mikronisering

Microfluidics - HP processor – fast geometri ger exakt partikel eller droppstorlek

Vill du utveckla nano- och mikroemulsioner resp. dispersioner som mikronisering, homogenisering, cellsönderdelning, (bakterier) och mikroinkapsling (liposomer) inom exempelvis läkemedels-, bioteknisk- och finkemiskindustri. Med en kontrollerad men kraftigt reducerad partikel- eller droppstorlek erhålls stabilare emulsioner och dispersioner jämfört med homogenisering med konventionell teknik. Med vår högtryckshomogenisator Microfluidizer´n skapar ett konstant tryck (P > 2000 bar) i en kammare med fast geometri utan rörliga eller fjädrande delar. Det ger lågt slitage och enkelt underhåll i relation till processresultatet.

Microfluidics utrustningar är till skillnad mot ”dynamiska” homogenisatorer kända för att ge användaren hög reproducerbarhet, mindre dropp- och partikelstorlek och framförallt skarpare storleksfördelning. Skalbarhet finns från labbskala till produktion i områden från 50 ml/min till 50 lit/min, från ett par kW till 75 kW. Det finns flera typer av interaktionskammare med olika kanalstorlekar som täcker in system för olika uppgifter och behov i labb-, pilot och mindre produktionsskala. Lär dig mera om att emulgera med precision: Nanoemulsion Formulation Solutions

Exempel på ett system är MRT (Microfluidics Reaction Technology) för bl.a. emulgera och sedan kristallisera mycket små partiklar ur fett och olja som används inom effektiva läkemedel, går att göra i en kontinuerlig process.

Masuko - kvarnen som maler mer än du vill väta ?!

Önskas finare malning används en kvarn- och malningsteknik från Masuko. Med mer än 150 olika kombinationer av kvarnhjul kan man komma ner till ”delar av mikron” i partikelstorlek. Stabiliteten i maskinen tillåter kvarnstenarna (läs malningsytorna) att gå extremt nära varandra.

För att tillåta extra kraftig bearbetning är dessa försedda med finurliga spår som vid snabb rotation även suger åt sig extra kylluft som förhindrar kraftig temperaturutveckling. Likaså är materialen i stenarna helt fria från porer och porösiteter och vätska kan ej penetrera in i ytan. Masuko har fått patent på ”anti-bacterial grinders”. Konventionella kolloidkvarnhjul har ofta porösiteter på upp till 40% av ytan.

Kvarnen används ofta av livsmedelstillverkare för nötkrämer, kött- och fiskpastor. Ett senare område har visat sig vara inom trä- och fiberindustrin, mikrocellulosa samt för kompositprodukter. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå