Med mer än 150 olika kombinationer av kvarnhjul kan man komma ner till ”delar av mikron” i partikelstorlek. Stabiliteten i maskinen tillåter kvarnstenarna (läs malningsytorna) att gå extremt nära varandra. 

Kvarnen används ofta av livsmedelstillverkare, men ett nytt  område har visat sig vara inom trä- och fiberindustrin, mikrocellulosa samt för kompositprodukter.