Microfluidics nya MP350 Microlyser™ Processor har nu släppts. Mer information finns här: https://hubs.la/Q02j71vK0 .