Bottenmonterad omrörare utan axelgenomföring med magnetdrift. Ger en hygienisk installation utan axeltätningar och dylikt.