Amafilter är en av världens mest kända tillverkare av tryckfilter. Man tillverkar lövfilter, backspolningsbara stavfilter samt pås- och patronfilter. 

Tryckfilter 

Amafilter är en av världens ledande tillverkare av processfilter för vätskor. Man tillverkar bland annat det backspolningsbara Cricketfiltret samt Niagara lövfilter. Utöver detta har man ett brett program av pås- och patronfilter. Amafilter har också ett välutrustat laboratorium samt erbjuder pilotanläggningar för testkörningar. 

Patronfilter 

Patronfiltret består av en trycktank i vilket det sitter en eller flera filterpatroner. Filterhus finns i syrafast stål eller i plastmaterial. Patronfiltret används t ex vid lägre halter av partiklar, om man har mycket höga krav på renhet i utgående filtrat eller som säkerhetsfilter. Eftersom det finns många olika typer av patroner ber vi er skicka data till oss så hjälper vi er att välja rätt filterpatron. 

Påsfilter 

Påsfiltret består av en trycktank i vilket det sitter en eller flera filterpåsar. Påsen sitter i en stålkorg. Det finns en mängd olika typer av påsar i olika material och microntal. Påsfiltrets främsta fördel är att det har hög kapacitet avseende mängd avskiljt material samtidigt som man kan avskilja mycket fina partiklar. I många fall måste man göra en individuell bedömning för att se vilket av pås- respektive patronfilter som är tekniskt och ekonomiskt mest fördelaktigt. Skicka därför data till oss så hjälper vi er med att välja rätt lösning. 

Amafilter har moderna laboratorie- och pilotutrustningar och erbjuder laboratorie- eller pilotförsök för att få fram underlag till ett optimalt skräddarsytt fullskalesystem. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå