Labmixers – all ESCO ranges

EL3-pm med mantlad glastank, 3 lit arbetsvol.

Mer av allt – i samma paket.

Bergius lanserar nu ESCO-Labor AG´s produkter i Skandinavien. ESCO-Labor ligger nära Basel och har i 30 år utvecklat och tillverkat avancerade system för ”mixing” i pilot- och labbskala. I första hand för svåra blandningsuppgifter inom läkemedel, kosmetik och kemteknisk industri. Systemen med genomskinliga glastankar är mycket lämpliga vid utveckling och beredning av emulsioner till viskösa pastor och krämer – när produkten skall kylas, värmas, tryck– eller vakuumsättas, pH- och tempregleras. Vill du kontrollera processen optimalt finns olika tillvalspaket för övervakning och styrning. Glaskärlen (< 20 lit.) ger även en praktisk visualisering av vad som händer i tanken/reaktorn. GMP- och Atex-utförande väljs efter krav och syrafasta kärl finns som alternativ. Välkommen att se ett ESCO-Labor system ”live” i monter E03:02 på Processmässan i Göteborg.

Ny serie omrörare lanseras av LIGHTNIN

Bild på Compact Drive

Lightnin lanserar nu en ny serie omrörare ”Compact Series” för ett bredare spectrum av olika varvtal och effekter för varierande applikationer och behov. Modellen är som namnet lyder – en kompaktare modell, mindre platskrävande – men med Lightnins alla kända fördelar som karakteriserar varumärket. Ex vis oljfälla för smörjmedlet, 100.000 driftstimmar för dreven enl AGMA L10, växel med kraftiga lager så ingen extra lagerbock krävs. Varvtal mellan 13 – 155 RPM och Compact series kan förses med Lightnins högeffektiva propellrar avsedda för uppgiften. Ladda hem broschyren eller kom gärna in med en förfråga till oss om Du står i begrepp at investera i ny anläggning eller effektivisera en befintlig. Tänk på att det är i processstegen (blandningarna) där du kan fixa till en bättre vinst för företaget.

Ladda ner broschyren Compact Series Lightnin.

Senaste nytt från Microfluidics

Här är den senast utvecklade Microfluidizern. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar extrema tryckfall för den av maskinen pumpade vätskan. Tryckfallen och de ”liquid jets” som uppstår finfördelar och homogeniserar det mesta som passerar till nanometersnivå. Microfluidics teknologi ger en snävare fördelningskurva jämfört med andra sätt att homogenisera.

Ladda ner produktbroschyr »

Modell LM20 som lanseras är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM20 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Enheten är försedd med tryck och temperaturavläsning samt demonterbar kylslinga.

 

Microfluidics LM10 visas på mässan

MFICS_9115-LM10-037I monter B:01 presenterar Bergius den senast utvecklade Microfluidizern. Tekniken bygger på en kammare (Processor) med fast geometri, utan rörliga delar, som med mycket små kanaler genererar extrema tryckfall för den av maskinen pumpade vätskan. Tryckfallen och de ”liquid jets” som uppstår finfördelar och homogeniserar det mesta som passerar till nanometersnivå. Microfluidics teknologi ger en snävare fördelningskurva jämfört med andra sätt att homogenisera. Modell LM10 som lanseras är lämplig för småskalig produktion när höga krav föreligger på slutlig partikel resp droppstorlek. LM10 är utmärkt för dispersioner, emulsioner, liposomer och cellförstöring. Enheten är försedd med tryck och temperaturavläsning samt demonterbar kylslinga. Välkommen att ta en titt och se LM10 ”in action”.