Blandning

Blanda rätt

Vad vill du uppnå med blandningen? Det är viktigt att tänka på när du väljer utrustning. Om din strävan är att förädla produkten är kvaliteten och tiden av intresse. Det kan handla om att blanda olika densiteter, viskositeter och temperaturer, dvs. fysikaliska skillnader i de produkter som skall sammanföras, spädas eller exempelvis förtjockas.

Kräver processen intensivblandning eller ett mer modest förfarande – i liten eller stor tank – eller ”In-Line” medan du pumpar, ger vårt breda sortiment av processmaskiner rätt utrustning för ditt behov.

Här ges alltså möjlighet att skapa konkurrenskraft oavsett om det gäller snabbhet eller kvalitet – eller både och. Finessen med ett brett sortiment av mixrar är att vårt fokus riktas till din process och inte till ett enskilt märke eller en specifik teknik.

Kärt barn har många namn

Kort beskrivet är blandning när två eller flera blandbara vätskor sammanförs till jämn koncentration. Blandning kan även klassas som uppblandning av en helt skiktad volym. Begreppets spännvidd är alltså omfattande. Oavsett inom vilken industri du befinner dig, finns vi troligen med där blandning förekommer i någon form.

Blanda lönsamt

Vinsten för en producent måste ofta skapas i tillverkningsledet. Det är här som valet av blandningsteknik blir aktuellt. Typiska blandnings- och dispergeringsgfall förekommer inom de industrier som tillverkar och förädlar konsumentprodukter som t.ex. livsmedel, läkemedel, kosmetika, kemteknik och liknande. Det gäller att få rätt och repeterbar kvalitet på slutprodukten, vinna kapacitet och spara tid. Detta budskap rimmar säkert med de flesta producenters mål även inom andra industrier.

Hur välja rätt utrustning?

De världsledande företag inom mixning som vi representerar i Sverige utgör tillsammans en stor kunskapskälla att ösa ur; du får del av en utveckling som kan gagna dig i arbetet. Vi finner ofta att en aktuell blandningsfråga finns besvarad någon annanstans i världen. Du är alltså mycket välkommen att fråga – och därefter ta del av hur vi väljer utrustning och tar ansvar för funktionen. Under Din process finner du olika frågescheman som du kan använda för att enkelt kunna ge oss uppgifter om ditt processfall.

Läs mer om nyttan med våra produkter

Vår företagsbroschyr i PDF-format »

Högerklicka på länken för att spara filen på din hårddisk (1,7 MB).