Dispergering

Utnyttja dina råvaror

Rätt dispergering är många gånger nyckeln till hög kvalitet och minskad produktionstid. Råvarorna nyttjas fullt ut och dispergeringen ger satsat material möjlighet att delta i processen.

Du undviker också receptförfalskning, eftersom material inte behöver överdoseras och överskottet i form av klumpar filtreras bort och kasseras. Oavsett om du vill dispergera (finfördela partiklar och klumpar) satsvis eller kontinuerligt, erbjuder vi utrustning för bästa möjliga processresultat.

Samma gäller vid dispergering av icke blandbara vätskor, där du med rätt vald utrustning garanteras en emulsion som följer de krav du ställer.

Dessutom får du genom oss tillgång till den senaste utvecklingen inom denna teknologi. Ett exempel är processmaskiner som drar in pulver och dispergerar det direkt i kontakten med vätskan, utan att klumpar hinner bildas. Detta görs kontinuerligt och miljövänligt. Som tillbehöv finns smarta system för att hantera pulver dammfritt och effektivt.

Även när det gäller gasdispergering erbjuds du tillgång till den senaste tekniken. Är din process till exempel hydrering, oxidering, fermentering eller motsvarande kan du öka utbytet med upp till 40% med rätt teknik.

Läs mer om nyttan med våra produkter

Vår företagsbroschyr i PDF-format »

Högerklicka på länken för att spara filen på din hårddisk (1,7 MB).