Omrörning

”Stirred – not shaken”

Ska den serveras stirred – or shaken? Teoretiskt är skillnaden stor även om smaken upplevs lika. Detsamma gäller gränsen mellan vad som är blandning och omrörning. Ofta används ordet omrörning felaktigt när det i sak handlar om en blandning eller en kombination av blandning och lagring. För vår del spelar det ingen roll – du är välkommen att använda de benämningar som med åren blivit praxis i din bransch. Det är ditt syfte med utrustningen vi vill veta.

Skall omröraren användas för att suspendera, homogenhålla, flocka, späda, kristallisera, m.m? Det är här vi kan hjälpa till att trimma dina processer när du vill spara energi och tid, öka utbytet eller säkra kvaliteten.

Oavsett om du vill röra om i vatten, olja, färg, slurry, pappersmassa eller annat, ger ledande tillverkare av omrörare oss tillgång till unik kunskap för att dimensionera omröraren efter ditt processbehov.

Med nära 80 års erfarenhet och motsvarande produktutveckling tar vi fram rätt omrörare oavsett om funktion, livslängd eller totalekonomi är styrande värderingspunkter. Eller varför inte allt på en gång?

Som stöd när man ska välja rätt mixer finns försöksanläggningar för både pilot- och fullskaleförsök. Ett laserlab ombesörjer den löpande propellerutvecklingen, och med dagens datorteknik kan flödessimuleringar ske snabbt.

Läs mer om nyttan med våra produkter

Vår företagsbroschyr i PDF-format »

Högerklicka på länken för att spara filen på din hårddisk (1,7 MB).