Microfluidics

Microfluidizern ger en kontrollerad och kraftigt reducerad partikel- eller droppstorlek där du erhåller stabilare emulsioner och dispersioner jämfört med konventionell teknik. Microfluidizer´n skapar ett konstant tryck (P > 2000 bar) i en kammare med fast geometri utan rörliga eller fjädrande delar. Det ger lågt slitage och enkelt buy Effexor underhåll i relation till processresultatet.

Microfluidics utrustningar är till skillnad mot ”dynamiska” homogenisatorer kända att ge användaren hög reproducerbarhet, mindre dropp- och partikelstorlek och skarpare storleksfördelning.