Kvarnar och malningsteknik

Vårt program program inom malning och beredningsteknik är mycket omfattande med ca 700 maskinmodeller. Här hittar du allt från kryomalningsanläggningar till plastagglomeratorer för återvinning av t ex termoplaster.

Kvarnar för finmalning

Ett stort urval av kvarnar och malningsanläggningar för mycket varierande material och kornstorlekar.

Pallmanns turbo- och universalkvarnar kan användas för många olika typer av applikationer, material (hårdheten på mald produkt får dock inte överstiga 5 enl Mohs). Kryomalningsanläggningar för försprödning av sega material som skall malas ned till 10 micron eller finmalning av plaster, granulat till rotationsgjutpulver etc.

Laboratoriekvarnar

Pallmann tillverkar även kvarnar för laboratoriebruk. Dessa kvarnar är i grova drag små kopior av sina större syskon och därmed också med samma användningsområden. Sortimentet består av turbokvarnar (typerna Ref, PP och PLS), knivkvarnar (typerna PS 2 och 3) och kamkrossar.

Samtliga labkvarnar kan levereras som kompletta anläggningar med dosering, pneumatiskt transportsystem, cyklonavskiljning och filter. Kvarnarna är också mycket enkla att demontera för rengöring och underhåll.

Shredders för grovmalning

Här erbjuds ett stort urval av enkel, dubbel eller fleraxelkrossar samt olika typer av rivare och shredders. Du kan få maskinerna med delbara Provigil online hus, utanpåliggande lagring, explosionsskyddat utförande, polerat och gastätt.

Specialkvarnar

Specialkvarnar för speciella och tuffa applikationer där t ex inmaterialet är vått, fett eller klibbande. Här finns kvarnar för beredning av fibrer, finmalning av spröda till sega/elastiska material.