Ystral Conti-Tds för effektiv pulvervätning

Principen ger möjlighet att snabbt väta ut gelande pulver och pigment. samt att hindra uppkomsten av agglomerat. Största finessen med det är att ”möta i grind” och att inte efterhand lägga onödig tid och energi på att ta hand om och bearbeta agglomerat. Själva dispergeringskammaren byggs upp efter behovet och kan utformas efter Modafinil olika pulvertyper, dispergerings- och kapacitetskrav.